Rólunk

Iskolánk fenntartója a Közép-Budai Tankerületi Központ.
Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva.
Intézményvezető: Kelemenné Szlatnek Rita

Hitvallásunk

Iskolánk logója és mottója jelképezi számunkra tanulóink sokféleségét, különböző nehézségeit, hátrányait. Tanulóink életének része a folyamatos küzdelem. Ezen a nehéz úton, melyen együtt haladunk végig, az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy tanulóink boldog, kiegyensúlyozott, tevékeny, felelősségteljes tagjai legyenek társadalmunknak.

Hisszük, hogy nevelő-oktató-fejlesztő munkánkhoz olyan iskolai légkör megteremtése szükséges, amelyben a gyermek és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös szereteten, tiszteleten alapulnak, érvényesül a demokrácia, ahol mindenki teljes értékű személyiségként élheti meg önmagát egy innovatív, befogadó közösség tagjaként.

Alapfeladatunk

Intézményünk az általános iskola 1-8. évfolyamán biztosít nevelést-oktatást-fejlesztést a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentéséért, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarokkal küzdő tanulók számára.

Tanulóink:

·        a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők). Felvehető maximális tanulói létszám: 25 fő

·        veszélyeztetett, lemorzsolódással veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a szakértői bizottság véleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók

·        különnevelést előíró szakvéleménnyel rendelkező tanulók. Maximálisan felvehető létszám 2 fő

A Nyitott Világ Fejlesztő Iskolában folyó nevelő-oktató és fejlesztő munkánk fontos feladata a közoktatási rendszerből kiesés szélén álló tanulók felzárkóztatása, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembevétele, az erre alapozott egyéni differenciálás, valamint esélykompenzációt szolgáló egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanulási – tanítási folyamatunkban.

Munkánk során kiemelten kezeljük:

 • a lemorzsolódással veszélyeztetett,
 • a sajátos nevelési igényű,
 • a beilleszkedési, tanulási, magatartás nehézséggel küzdő,
 • a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű és
 • a tehetséges tanulóink egyéni fejlesztését.

Olyan iskola a miénk, ahol nagy hangsúlyt fektetünk:

 • a szocializációra,
 • a társadalmi integrációra,
 • az esélyegyenlőséget segítő tevékenységekre,
 • a személyiségfejlesztésre,
 • a tanítás-tanulás folyamatában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatra helyezzük a hangsúlyt,
 • a szemléltető, cselekedtető módszereknek központi szerepük van,
 • fontos a kognitív tapasztalatszerzés,
 • az oktatás mellett terápiák, fejlesztő foglalkozások segítik a gyermekek fejlődését.